จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 3-17 พฤษภาคม 2554
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 3-17 พฤษภาคม 2554

เข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด​้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 3-17 พฤษภาคม 2554 11 ปี, 9 เดือน ที่ผ่านมา #18

  • phaithul
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพส: 64
  • พลังน้ำใจ: 2
กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้เห็นความสำคัญในการกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางดนตรีสากล โดยหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านทักษะปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวงโยธวาทิต และกลุ่มแตรวง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นว่า การมีอารมณ์สุนทรีทางด้านดนตรี การฝึกสมาธิ การฝึกสติ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ เป็นประสบการณ์
ใช้แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหรือภายนอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทฤษฎีการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด
3 เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
4 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
5 เพื่อให้โรงเรียนพระครูพิทยาคมมีวงโยธวาทิตเพื่อใช้ในกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน

เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านดนตรี จำนวน 50 คน
2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีดนตรี สากล
- นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีสากล
- นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ (EQ) ที่ดี มีสมาธิ และมีความสามัคคี
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

สถานที่ดำเนินการ
1. หอประชุม โรงเรียนพระครูพิทยาคม
2. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม
3. ห้อง 218 อาคาร 2 โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ระยะเวลาดำเนินการ
2 - 16 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
แก้ไขล่าสุด: 11 ปี, 9 เดือน ที่ผ่านมา โดย phaithul.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
  • หน้าที่:
  • 1
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.07 วินาที

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ทั้งหมด ::  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง :: กิโลเมตรที่ 13  ถนน บุรีรัมย์-พุทไธสง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 044666122 / โทรสาร  044666123
 GPS  ละติจูด/ลองจิจูด 15.099714966081287 N  / 103.04489135742188 E

E-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน :::: Webmaster::::  artid.pas@prakru.ac.th   ::: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

http://www.prakru.ac.th/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=24